Strona 3 z 6012345...102030...Ostatnia »

Ekozbiórka zużytych baterii

W poniedziałek 11.09 przedszkolaki z Grupy III Kotki i Grupy IV Sówki uczestniczyły w akcji ekologicznej „Ekozbiórka zużytych baterii”. W tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola zużyte baterie, które następnie oddały w punkcie zbiórki przed Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin przy ul. Zana 38. Poprzez udział w akcji dzieci dowiedziały się, jak bardzo szkodliwe są baterie dla środowiska i że należy je zbierać do specjalnie oznakowanych pojemników.

Kotki 🐈😺

Grupa kotków w poniedziałek wzięła udział w akcji ekologicznej związanej ze zbieraniem zużytych baterii. Pod wydziałem Ochrony środowiska w Lublinie dzieci wymieniły elektro śmieci na drobne upominki.

Sówki 🦉🦉

Grupa Sówek wspominała wakacje z wykorzystaniem Darów Froebla.

Zmiana opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR 1476/L/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 52 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666, z 2023 r. poz. 709 i 825) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2023 r. poz. 243)

– Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin, § 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, oraz innej formie wychowania przedszkolnego.”

. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła

Zaproszenie na zajęcia adaptacyjne

Wycieczka grupy III Kotki na Stare Miasto

Wycieczka grupy III Kotki na Stare Miasto w dniu 28.06.2023 r. z przewodnikiem Panem Januszem Kopaczkiem – wizyta na Zamku Lubelskim, spacer uliczkami Starego Miasta, słuchanie ciekawostek i legend związanych z naszym pięknym miastem.

Rozstrzygnięcie konkursu „Wiosenne nakrycie głowy”

W środę 7 czerwca rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs plastyczno – techniczny „Wiosenne nakrycie głowy”. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać prace w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów i mogła być to praca przestrzenna lub płaska. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno pory roku, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci oraz popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.

Wpłynęło 46 prac konkursowych z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski. Wszystkie prace były piękne, kolorowe i bardzo pomysłowe. Po zakończeniu konkursu odbył się wiosenny pokaz mody, podczas którego dzieci zaprezentowały piękne prace. Komisja wybrała te, które oprócz estetycznego wykonania odznaczały się samodzielnością w jej wykonaniu.

W kategorii dzieci 3-4-letnich

I miejsce: LILIANA BRZOSKA, lat 4
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem Zam. w Turzu, Nauczyciel: p. Katarzyna Blanka

II miejsce: ANIELA SZUSTER, lat 4
Przedszkole nr 52, Lublin; Nauczyciel: p. Ewa Misztal

III miejsce: ALICJA KAWECKA, lat 3
Przedszkole nr 37 w Lublinie, Nauczyciel: p. Daria Lebiedzińska

Wyróżnienia:

ANTONINA KAPINOS, lat 3
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczko” w Lublinie, Nauczyciel: p. Adranna Walicka

WANDA PASZKOWSKA, lat 4
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie, p. Dorota Maleszyk

W kategorii dzieci 5-6-letnich

I miejsce KAROLINA MAZUREK, lat 5
Samorządowe Przedszkole w Izbicy, Nauczyciel: p. Ewa Szewczyk

II miejsce TIMOFIJ KUZMENKO, lat 5
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie, p. Magdalena Prajel, Izabela Romanowska

III miejsce: AGATA REJMAK, lat 6
Przedszkole nr 58, Nauczyciel: p. Tamara Janczylik

Wyróżnienia:

LENA CIORGOŃ, lat 6
Zespół Przedszkolny nr 1 – Przedszkole nr 53, Nauczyciel: p. Beata Kostyńska

Serdecznie gratulujemy autorom wszystkich prac, nauczycielom oraz rodzicom. Dyplomy i podziękowania prześlemy pocztą elektroniczną. Nagrody będą do odbioru w sekretariacie Przedszkola nr 47 ul. Mieszka I 3 w Lublinie w dn. 14.06-30.06 w godz. 08:00-15:00, laureatom spoza Lublina prześlemy pocztą.

Link do pobrania dyplomów i podziękowań: https://files.fm/u/3q8vqkmqj?ak=f3a96

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bociany, jaskółki, motyle i inne zwiastuny wiosny”

W dniach 14.04 do 22.05.2023 r. trwał organizowany przez Przedszkole nr 47 w Lublinie Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Bociany, jaskółki, motyle i inne zwiastuny wiosny”.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastyczno – technicznej przedstawiającej wybrany element przyrody – zwierzę lub roślinę – związany z wiosną.

Na konkurs napłynęło wiele prac z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski. Jury konkursu w składzie: Pani Dyrektor Edyta Działa oraz organizatorki konkursu: p. Agnieszka Piątkowska, p. Joanna Żyła oraz p. Małgorzata Sieczka miało bardzo trudne zadanie, by wśród wszystkich nadesłanych prac wybrać te najciekawsze. Biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, estetykę i trwałość prac jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii dzieci 3-4-letnich

I miejsce: JULIA JAROS, lat 4
Przedszkole nr 72, Lublin; Nauczyciel: p. Agnieszka Dziuban

II miejsce: NATALIA JODKO, lat 4
Przedszkole nr 7, Żary; Nauczyciel: p. Agnieszka Miller

III miejsce: ADAM CHMIEL, lat 4
Zespół Przedszkolny nr 1, Lublin; Nauczyciel: p. Beata Sawicka

WYRÓŻNIENIA:

AMELIA ANTONIEWICZ, lat 4
Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”, Poznań; Nauczyciel: p. Bożena Nowak

BLANKA JEZIERSKA, lat 4
Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi, Warszawa; Nauczyciel: p. Urszula Sadowska

ANASTAZJA PYTKA, lat 4
Przedszkole nr 86 Lublin; Nauczyciel: Agnieszka Sadowska – Pytka

ALEKSANDRA SURÓWKA, lat 4
Przedszkole nr 54, Lublin; Nauczyciel: p. Małgorzata Hejno

ALAN SZWARC, lat 4
Przedszkole nr 61 Integracyjne, Bydgoszcz; Nauczyciel: p. Joanna Wardacka

MARCEL TYLEC, lat 4
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, Lublin; Nauczyciel: p. Joanna Tarka

KAMIL WITECKI, lat 4
Przedszkole nr 78, Lublin; Nauczyciel: p. Elżbieta Olszówka, Agata Popławska

W kategorii dzieci 5-6-letnich:

I miejsce: ANTONINA MIKOŁAJUK, lat 6
Przedszkole nr 17, Elbląg; Nauczyciel: p. Danuta Kęprowska

II miejsce: ŁUCJA KLATT, lat 5
Tęczowe Przedszkole „Jaś Beatka Franek”, Sztum; Nauczyciel: p. Mirosława Woszak

III. miejsce: YAN MIALIK, lat 5
Niepubliczne Przedszkole „Nutka”, Stara Iwiczna; Nauczyciel: p. Sylwia Łysiak – Borkowska

WYRÓŻNIENIA:

BLANKA DĄBROWSKA, lat 6
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, Płock; Nauczyciel: p. Jolanta Czaplińska

ALEKSANDRA GÓRLACZYK, lat 6
Samorządowe Przedszkole nr 51, Kraków; Nauczyciel: p. Sylwia Biernacik

TYMOTEUSZ GRUSZCZYŃSKI, lat 5
Zespół Szkół w Uściu Gorlickim; Nauczyciel: p. Katarzyna Hotloś

TYMOTEUSZ WOJTUNIK, lat 6
Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice; Nauczyciel: p. Monika Rozum

HANNA WÓJTOWICZ, lat 5
Przedszkole nr 64, Lublin; Nauczyciel: p. Daria Fuszara, A. Sijewska;

LEON ZARZYCKI, lat
Przedszkole nr 34, Lublin; Nauczyciel: p. Monika Pastuszak

ADAM ŻÓŁTOWSKI, lat 6
Przedszkole nr 3, Płock; Nauczyciel: p. Agnieszka Adamczyk – Opolska;

Serdecznie gratulujemy autorom wszystkich prac oraz nauczycielom. Dyplomy, nagrody i podziękowania prześlemy pocztą.

Na Dzień Mamy

Od przedszkolaków dla Mam zakodowane laurki. Wszystkiego Najlepszego dla Wszystkich Mam ;)

Przygotowujemy Laurki

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki przedszkolaki z Grupy 3 przygotowały laurki z życzeniami dla pań – podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej. Mamy nadzieję, że rękodzieło przedszkolaków przyniesie im dużo radości ;)

Zbiórka na rzecz hospicjum dla dzieci

Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia przy ul. Lędzian 49 zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka dla podopiecznych.

Lubelskie hospicjum zapewnia opiekę dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami z terenu całego województwa lubelskiego.

Na Dzień Dziecka potrzebne są głównie słodycze dla dzieci w różnym wieku.
ZBIÓRKA TRWA DO 19 MAJA.

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

W piątek 19.05.2023r. wszystkie przyniesione przez Was dary zostały przewiezione do Hospicjum Małego Księcia przy ul. Lędzian 49. W imieniu chorych dzieci i Organizatorów serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w tę zbiórkę.

Akcja „Drzewa za butelki”

UWAGA! Zmiana terminu finału akcji „DRZEWA ZA BUTELKI”

Ze względu na przewidywane opady deszczu w najbliższą środę, finał akcji „Drzewa za Butelki” zostaje przeniesiony na piątek 19. maja na godzinę 14.00-17.00.

🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳 🌳

Szanowni Państwo 📢🎉📢

Szanowni Rodzice od 15 do 19 mają startuje rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli.

Aby wziąć w niej udział prosimy postępować zgodnie z punktami :

  1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
  2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
  3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/).  Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola.

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

Występ naszej reprezentacji na Festiwalu Ekologicznym w P-lu 35

W czwartek 27.04.2023r. dziewczynki z Grupy 3 „Kotki” – Pola, Zuzia, Klara i Natasza wystąpiły na Festiwalu Ekologicznym w P-lu 35 z piosenką pt. „Jeśli…”. Po występie wszyscy uczestnicy festiwalu wzięli udział w warsztatach ekologiczno – przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym. Gratulujemy naszej reprezentacji pięknego występu, a Organizatorom dziękujemy za bardzo ciekawe warsztaty ;)

Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż w tym roku szkolnym nasze przedszkole prowadzi dyżur wakacyjny w sierpniu. W lipcu na dyżur zaprasza Przedszkole nr 33.
Od 15 kwietnia do 15 maja w naszym przedszkolu będą dostępne deklaracje przyjęcia dzieci na dyżur.
Serdecznie Państwa prosimy o przemyślane deklarowanie obecności dzieci w tym czasie, oraz udostępnienie miejsca dzieciom rodziców najbardziej potrzebujących i pracujących.

Wypełnione deklaracje przyjmujemy do 31 maja.

Strona 3 z 6012345...102030...Ostatnia »
Grudzień 2023
S M T W T F S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategorie wydarzeń

  • Brak kategorii

Archiwalne grupy