Konkurs „Wiosenne nakrycie głowy”

Ogólnopolski konkurs Plastyczno-Techniczny „Wiosenne nakrycie głowy” dla dzieci, rodziców i nauczycieli

Regulamin konkursu

I.  Cele konkursu

  • rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych,
  • inspirowanie wiosenną tematyką,
  • uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
    i  techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,
  • popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny

II. Postanowienia ogólne

Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III. Zasady ogólne konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 47 w Lublinie.
2. Konkurs trwa w okresie od 17.04.2023r. do 31.05.2023r.
3. W konkursie mogą wziąć udział rodzice i dzieci uczęszczające do przedszkoli pod kierunkiem nauczyciela z danej placówki.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy przestrzennej lub pracy plastycznej płaskiej, dowolną techniką w formacie A3/A4 przez dzieci z udziałem rodzica lub pod kierunkiem nauczyciela.
5. Praca powinna być związana z kolorami oraz symbolami wiosny. Uczestnicy wykonują nakrycie głowy wykorzystując barwy oraz wiosenne elementy.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu i przyzna 3 nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych:
a) 3-4-latki
b) 5-6-latki.
7. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, pomysłowość, trwałość i estetyczność.
8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom do samodzielnego wydruku, a nauczyciel podziękowanie.
9. Lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana do 05.06.2023r. na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz stronie internetowej przedszkola www.p47.lublin.eu

IV. Termin i warunki dostarczenia prac

1. Praca powinna być dostarczona do Przedszkola nr 47 w Lublinie, ul. Mieszka I 3 20-610 Lublin (z dopiskiem Konkurs „Wiosenne nakrycie głowy”) w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2023 r. Prosimy o dołączenie do pracy metryczki z podpisem (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela)

2. Do pracy należy dołączyć formularz, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.

2. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

6. W razie pytań prosimy o kontakt:

  • Telefoniczny: 81 525 07 94 lub 695-293-516
  • E-mailowy: jzyla@p47.lublin.eu lub adomanska@p47.lublin.eu

Koordynatorzy:
Joanna Żyła
Anita Domańska

Październik 2023
S M T W T F S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategorie wydarzeń

  • Brak kategorii

Archiwalne grupy