Oferta

Załącznik nr 1

w postępowaniu nr 1/2022

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć firmowa)

Oferta

na wykonanie usługi sportowo-rekreacyjnej rzecz pracowników

Przedszkola Nr 47 w Lublinie

  1. Odpowiadając na zaproszenie z dnia 23 grudni 2021 r., znak: 1/22 do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług SPORTOWO-REKREACYJNYCH na rzecz pracowników Przedszkola Nr 47 w Lublinie, oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, za cenę brutto ……………………………………….. zł, słownie: ………….………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. zł,

w tym podatek VAT ……. %: ……………………..………….. zł. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert zakreślonego w Ogłoszeniu

Oświadczamy, że wzór umowy w sprawie zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

Pan/Pani …………………………………………… ,

tel.: ………………………, faks: ……………………, e-mail: ……………………………..……….

Całość naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych kartach w liczbie: ………………….

…………………., dnia ………………. 2021 r.

………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Marzec 2023
S M T W T F S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategorie wydarzeń

  • Brak kategorii

Archiwalne grupy