Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 47 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  internetowej https://p47.lublin.eu/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 47 w Lublinie, ul. Mieszka I-go 3, 20-610 Lublin

tel: 81 5250794

e-mail: poczta@p47.lublin.eu

www.p47.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: rok 2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2019

Strona internetowa częściowo nie spełnia wytycznych dla dostępności treści interaktywnych, określonych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności :

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Brak dostępności cyfrowej treści interaktywnych opublikowanych na stronie internetowej Przedszkola nr 47 w Lublinie zaistniał z uwagi na fakt, że:

 • zostały one opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • posiadają strukturę bez możliwości konwersji i dostosowania formatu.

Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek: Przedszkole nr 47, 20-610 Lublin, ul. Mieszka I-go 3

 1. Do wejścia prowadzą schody czterostopniowe oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach z lewej strony. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, na zewnątrz.
 2. Istnieje możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście do budynku.
 3. Brak parkingu z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Budynek jest dwupoziomowy – aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody ( 23 stopnie). W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak przeszkód w poruszaniu się między salami.
 5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów i pętli indukcyjnych.
 6. Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Przedszkole korzysta z aplikacji  mobilnej Vulcan dla dziennika UONET+

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: dyrektor Przedszkola nr 47 Edyta Działa

Telefon: 81 5250794

e-mail: poczta@p47.lublin.eu

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 7.11.2020

Wrzesień 2023
S M T W T F S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie wydarzeń

 • Brak kategorii

Archiwalne grupy