Dzienne archiwum: 06/09/2023

Sówki 🦉🦉

Grupa Sówek wspominała wakacje z wykorzystaniem Darów Froebla.

Zmiana opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR 1476/L/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 52 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666, z 2023 r. poz. 709 i 825) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2023 r. poz. 243)

– Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin, § 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, oraz innej formie wychowania przedszkolnego.”

. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła

Wrzesień 2023
S M T W T F S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategorie wydarzeń

  • Brak kategorii

Archiwalne grupy